فلاسک تبلیغاتی (5)

فنجان تبلیغاتی (7)

لیوان تبلیغاتی (29)

ماگ تبلیغاتی (6)

انواع لیوان، ماگ و فلاسک تبلیغاتی از هدایای تبلیغاتی مفید و کاربردی می باشند. که همواره در فعالیت های روزانه حضور دارد و دیده می شود. بدیهیست که می تواند ابزار تبلیغاتی قدرتمندی باشد. بنابراین لازم است، مشخصات برند، بصورت بسیار محدود، در حد نام و لوگوی سازمان، به روی لیوان، ماگ یا فلاسک حک گردد. توجه داشته باشید، در درج مشخصات هرگز زیاده روی نکیند. مطمئن باشید که، هدایای تبلیغاتی با چاپ های بزرگ و متنهای طولانی، استفاده نمی شوند و نه تنها تبلیغی برای شما صورت نمی گیرد، بلکه اثر معکوس خواهد داشت”
روش های چاپ روی انواع لیوان، ماگ و فلاسک تبلیغاتی عبارتند از :
سیلک
حرارتی
چاپ یخی کوره ای
عکس برگدان
تامپو و