در حال نمایش 16 نتیجه

جعبه تندیس ( کد : 1835)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1756)

___________________________________________________________

جعبه تندیس ( کد : 1834)

___________________________________________________________

قاب خاتم (کد: 1828)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1776)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1778)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1779)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1781)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1782)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1780)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1775)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1774)

___________________________________________________________

تندیس ( کد : 1838)

___________________________________________________________

جا سمتی (کد :1777

___________________________________________________________

جا سمتی (کد: 1755)

___________________________________________________________

لوح تقدیر (کد: 1783)

___________________________________________________________

انواع لوح و تندیس تبلیغاتی از موارد لازم در همایش ها، جشنها و مراسم خاص سازمانی است. این هدیه تبلیغاتی خاص معمولا به شخصی یا به گروهی از افراد اهدا می شود. تا برتری آن‌ها به رسمیت شناخته شود.