انواع آلبوم (10)

جلد مدارک و بیمه نامه (9)

کیف دسته چک (9)

کیف کارت اعتباری (31)

کیف مدارک (7)

در گروه هدایای تبلیغاتی فدک بیش از 300 نمونه انواع جلد و آلبوم، کیف با متریالهای متنوع موجود می باشد. نظیر کیف مدارک، آلوم چک، کیف دسته چک، جلد مدارک، جلد بیمه نامه و کیف کارت اعتباری.  این هدایای تبلیغاتی کاربردی با کیفیت عالی و قیمت مناسب به صورت تکی و عمده ارائه می گردد