هدایای شب عید (95)

هدایای شب یلدا 1402 (8)

هدایای ویژه روز مرد (16)

بهترین زمان ارائه هدایای تبلیغاتی در مناسبتهای خاص ملی و مذهبی است. در گروه هدایای تبلیغاتی فدک هدایای تبلیغاتی مناسبتی ویژه مناسبت های خاص موجود می باشد.