انواع جعبه پذیرایی (7)

پرچم (12)

تجهیزات نمایشگاهی (6)

در سال ۱۹۹۱ مطالعه ای در خصوص نمایشگاه ها نشان داد؛ که هدایای تبلیغاتی تأثیر چشمگیری برمیزان بازدید افراد از غرفه نمایشگاهی شرکت ها دارند. در این مطالعه ی جامع، یک شرکت با ارسال ۴۹۰۰ نامه از مشتریان بالقوه برای بازدید از غرفه در نمایشگاه دعوت به عمل آورد. بعضی از دریافت کنندگان دعوت نامه، هدایای تبلیغاتی دریافت نکردند. و برخی دیگر قبل، همزمان و بعد از نمایشگاه انواع هدایای نمایشگاهی دریافت کردند. این گروه بالاترین میزان بازدید از غرفه در نمایشگاه، را تشکیل می دادند. نتایج تحقیق نشان داد؛ در شرایطی که به همراه دعوت نامه ی اولیه، هدایای تبلیغاتی ارسال میشود. احتمال مراجعه ی افراد و تمایلشان برای بازدید از غرفه افزایش خواهد داشت. افرادی که قبل، همزمان و پس از بازید غرفه، هدیه ای به رسم یاد بود دریافت می کردند، بالاترین میزان تأثیر پذیری (۶/۱۱) از حضور در نمایشگاهی شرکت را داشته اند. همچنین ۵۱ درصد از این افراد تا مدت ها پس از پایان نمایشگاه، دریافت این دعوت نامه را به خاطر داشتند. و ۴۰ درصد از آن ها نگرش مثبت و علاقه مندی خود را به محصولات و خدمات شرکت ابراز کردند.
سایر تحقیقات انجمن بین المللی هدایای تبلیغاتی نشان می دهد که ۶/۷۱ درصد از بازدیدکنندگانی که انواع هدایای نمایشگاهی تبلیغاتی دریافت کرده اند، نام و اطلاعات مرتبط با محصولات شرکت را تا مدت ها پس از برگزاری نمایشگاه در خاطر دارند. ۳/۷۶ درصد از بازدید کننندگان پس از دریافت هدایای تبلیغاتی نمایشگاهی، نگرش و دیدگاههای مثبتی به شرکت و محصولات آن دارند. و این نگرش در بلند مدت در خاطر آن ها حک شده است.